ساخت مالی متوازن ساختی مناسب برای نظام مالی کشور
31 بازدید
محل نشر: معرفت اقتصادی » پاییز و زمستان 1388 - شماره 1 »(34 صفحه - از 49 تا 82)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی